Home

Regler för att sälja livsmedel

Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter - Stockholms stad

Registrera företag - Livsmedelsverke

Det är okay att du fixar mat hemma och säljer till andra och du kan förbereda kallrätter och köra hem till andra under följande fem förutsättningar: 1. Ansvar: Du ansvarar för de livsmedel som du tillverkar, behandlar, transporterar, lagrar och säljer. Det handlar t.ex. om att följa reglerna om säkerhet och märkning. 2 Forum Lagar & Regler . Baka/laga livsmedel hemma, Du kommer också behöva ett speciellt rum för att hantera mjöl i och ytterligare ett annat för att kunna diska i. Sen kan du inte ha ingång direkt utifrån in i köket, osv, osv, Under den tiden så har reglerna kring mathantering ökat med i snitt 40 sidor med punkter/år Regler för vegetabiliska livsmedel Särskilda skyddsåtgärder för vegetabiliska livsmedel. EU-kommissionen beslutar ibland om regler för att särskilt skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i livsmedel. Reglerna kan innebära exempelvis importförbud eller krav på särskilda intyg för att medborgarna ska få säkra och hälso-samma livsmedel. Nya regler om hygien och kontroll En rad foder- och livsmedelskriser (BSE, dioxin etc.) har visat att det funnits brister i utform-ningen och tillämpningen av EU:s livsmedels-bestämmelser. Dessa bestod tidigare av ett flertal olika direktiv som tillämpades olika i medlemsländerna Reglerna hittar du här: Livsmedelsverket. Tips för livsmedelsföretag som vill sälja utomlands. Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr för livsmedelsföretag som vill sälja sina produkter utomlands. Broschyren gör det lättare för främst småföretagare att följa reglerna när de säljer produkter utanför Sverige

Nya regler för restauranger, kaféer och andra serveringar. Uppsala kommun fortsätter att kontrollera trängsel på serveringsställen under sommaren. Nu finns riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som ställer krav på restauranger, barer och kaféer. Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd mellan olika sällskap Det gör att det blir svårare för svenska livsmedelsföretag, särskilt mindre företag, att ta sig in på nya marknader. Fler gemensamma regler på området behövs därför. Gemensamma standarder misstas ofta för onödig detaljreglering. Tvärtom är gemensamma regler för livsmedel ett område där EU har ett stort mervärde. 3

Regler om livsmedelsinformation och märknin

Nu blir det tillåtet att sälja vissa insekter som livsmedel i att tolkningen har förtydligats så att det blir samma regler i hela inte behöva rädd för att konsumera livsmedel Livsmedel. Alla livsmedelsverksamheter i Göteborg måste vara registrerade hos miljöförvaltningen. Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Här finns information till dig som har eller planerar att starta ett livsmedelsföretag Torgfogden finns på plats för att anvisa platser, ta upp betalning och övervaka torghandeln på Stortorget. Denna person har också i uppdrag att avvisa personer som inte följer reglerna. Regler för livsmedel. Vid försäljning av livsmedel gäller livsmedelslagen och livsmedelsförordningen Tillståd att sälja livsmedel? Hur får man tillstånd att sälja livsmedel själv? Men när vi säljer bullar å sånt för att få pengar till klassresan så brukar vi ju bara baka å sen ställa oss vid Jag har läst lite om att baka glutenfritt och sälja, det verkar vara en himla massa regler om hur man ska hantera mjölet osv Du måste ha tillstånd för att sälja tobak. Från 1 november 2019 måste du som partihandlare (grossist) ha tillstånd om du ska sälja tobak. Du kan från 1 juli ansöka om tillstånd hos kommunen. Din ansökan måste ha kommit till kommunen senast den 31 oktober, för att du ska ha möjlighet att fortsätta sälja tobak

Export av livsmedel eller jordbruksprodukter - verksamt

 1. Alla medlemmar måste följa de regler och föreskrifter som finns för försäljning och transport av livsmedel. Det finns också särskilda restriktioner kring import och export av vissa typer av livsmedel som alltid måste följas. Läs mer på livsmedelverkets hemsida eller kontakta din lokala Miljö- och hälsoskyddsnämnd
 2. Och enligt Åsa Rosengren, expert och mikrobiolog på Livsmedelsverket är folk i regel FÖR trogna bäst-före-datumet. - Ur ett lagligt perspektiv är det helt okej för en butik att sälja livsmedel som har passerat sin bäst-före-dag, även om det sällan sker i praktiken
 3. För att sälja livsmedel på annat ställe än i livsmedelsanläggning krävs normalt att en anmälan görs. Enklare livsmedelshantering, till exempel privatperson som bakar och säljer bullar på marknader, kräver inte tillstånd om hanteringen är tillfällig

Sälja snabbmat från en vagn - 1000 Affarsidée

 1. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När du hanterar livsmedel är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera en säker produkt
 2. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om vilka regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare och din personal ska känna till de risker som finns vid hantering av livsmedel och hur ni ska göra för att säkerställa att maten som säljs eller serveras är säker
 3. Några exempel på regler för märkning. Det ska vara enkelt för konsumenten att göra hälsosamma och medvetna val. EU har gemensamma regler för hur livsmedel ska märkas. Reglerna berör alla livsmedelsföretag som tillverkar och förpackar livsmedel som säljs till enskilda konsumenter och till storhushåll. Färdigförpackade livsmedel

Offentlig kontroll Miljökontoret har kontrollansvar för cirka 80 restauranger, pizzerior, caféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där det säljs livsmedel i Vansbro kommun. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket, och då är även kontrollansvaret deras Sådana livsmedel får inte säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet i fråga inte medför någon hälsorisk för konsumenter. De flesta EU-länder, däribland Sverige, har tolkat även den lagstiftning som gällde tidigare som att alla former av insekter måste godkännas av EU-kommissionen innan de säljs

Bland annat kontrollerar vi om det är rent, om märkningen är korrekt och om verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen styr vad du får göra och vilket ansvar du har i en verksamhet som hanterar livsmedel. Lagstiftningen finns till för att skydda dina kunder eller gäster från att bli sjuka. Den ska också skydda människor från att [ Du har ansvar att ha kunskaper om regler och lagar Du som bedriver verksamheten är ansvarig för att ha tillräckliga kunskaper om regler och hur du och dina anställda hanterar livsmedel. Du är också ansvarig för bland annat att varor som säljs är korrekt märkta och att du kan visa upp varifrån dina varor kommer (kallas spårbarhet)

Bara Gertrud får sälja ägg | SVT NyheterNackaföretag säljer CBD-olja – trots dubbla förbud | SVT

Får jag sälja chiapudding nu, eller vilka regler gäller

Att börja sälja dina varor till marknader i andra länder kan vara en bra strategi för att utveckla ditt företag och öka försäljning och resultat. Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande. Ibland kan du behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga en idé Regler som måste följas om man ska sälja köttlådor från större husdjur. Det är tillåtet att förmedla kött och köttlådor av större husdjur som gris, nöt, kalv, får, lamm eller struts om man skickar sina djur till ett godkänt slakteri och sedan tar tillbaka färdigstyckat och förpackat kött av sina egna djur En importlicens måste du ha för att få importera varor som EU har importbegränsat, Exempelvis ska alla som har yrkesmässig import av livsmedel vara registrerade hos eller godkända av miljöförvaltningen eller motsvarande i respektive kommun. Den som bryter mot reglerna kan dömas till böter eller fängelse

Här får du veta vad som egentligen räknas som ett färdigförpackat livsmedel. Det finns en definition för det i lagstiftningen. Alla färdigförpackade livsmedel ska vara fullständigt märkta med ett antal obligatoriska uppgifter Reglerna gäller inte om omsorgsföretaget endast hjälper enskilda personer att handla råvaror och laga mat. Det är då de enskilda personerna själva som ansvarar för att välja, transportera, förvara och tillaga varorna (även om de behöver hjälp)

Här finner du exempel på och kommentarer till verksamheter i stegen efter primärproduktion som behöver vara registrerade eller godkända om de uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag. Du hittar också exempel på och kommentarer till verksamheter som inte betraktas som livsmedelsföretag Börja importera Det är mycket att tänka på om du vill börja importera varor från länder utanför EU. Här får du reda på hur processen ser ut, hur du får tillgång till våra webbtjänster, vad du behöver tänka på och hur du ansöker om olika tillstånd som krävs för att börja importera

Baka hemma i eget kök - registrering eller godkännande

För att du ska kunna ha bra kontroll på din livsmedelshantering måste det i din egenkontroll finnas rutiner för hur hälsofaror ska kunna undvikas. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att rutinerna säkerställer att de livsmedel som säljs eller serveras inte utgör några risker för konsumenterna Norge är inte ett EU-medlemsland och reglerna för fri handel inom EU gäller därför inte när man ska transportera gods till Norge. För att sälja och exportera varor till Norge ska ditt företag vara plus frakt och eventuell försäkring. Moms beräknas som 25 % av tullgrundlaget plus tull, dock endast 15 % för livsmedel För att starta och driva verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller förmedlas i någon form måste du registrera verksamheten som en livsmedelsanläggning. Detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Ny ägare innebär att verksamheten måste registreras på nytt EU-regler för produktion. EU:s förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ska garantera att samma höga kvalitetsstandarder ska gälla i hela EU. Reglerna refererar till metoder för jord- och vattenbruk, livsmedelsbearbetning och märkning, certifiering för lantbrukare samt import av ekologiska produkter från länder utanför EU För att få sälja livsmedel ska du anmäla din verksamhet för registrering till miljö- och hälsoskyddsnämnden på kommunen. Detta gäller även tillfälliga verksamheter. Du kan som tidigast starta din verksamhet 14 dagar efter det att anmälan kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Att starta upp försäljning av köttlådor - LR

 1. Ansök om att köpa, sälja eller arrendera mark. Sjöbodar, hyra och arrende. Ansök om sjöbod. regler och avgifter för mat- och restavfall. Anmäl fastighetsnära insamling. Få aviseringar om avfallstjänster. Du som är livsmedelsföretagare har bland annat ansvaret för att livsmedlen du säljer är säkra och rätt märkta
 2. De livsmedel med insekter som nu tillåts i Sverige har tidigare fått säljas i Danmark, Nederländerna och Finland. Det beror på att de länderna har tolkat den tidigare EU-lagstiftningen om så kallade nya livsmedel på ett annat sätt än Sverige och de flesta EU-länder
 3. För att sälja folköl behöver du: skicka in en anmälan; ha fyllt 20 år; se till att affären är registrerad eller godkänd av kommunen för hantering av matvaror. Regler för folkölsförsäljning på Folkhälsomyndigheten. Du ska anmäla senast när du startar verksamheten och tillsammans med anmälan ska du skicka med ett.
 4. Tillstånd och regler - livsmedel, försäljning och alkoholservering; Försäljning av tobak; Försäljning av tobak. Ansök om tillstånd för att sälja tobaksprodukter. Anmäl förändringar eller att försäljningen upphör. Förändringar för företagare med anledning av covid-19
 5. Förutsättningar för att sälja varor utan moms inom EU Skärpta krav för unionsintern leverans av varor. För att du som företagare ska kunna sälja varor momsfritt, en så kallad unionsintern leverans, ställs det från och med 1 januari 2020 krav på att din köpare har ett giltigt momsregistreringsnummer i ett annat EU-land

Tillstånd för att sälja farliga kemikalier. Vissa kemikalier är så farliga att du behöver tillstånd för att få sälja dem eller på annat sätt lämna över dem till någon annan. Det gäller till exempel de som är akut giftiga, cancerframkallande och frätande. Du söker tillstånd hos länsstyrelsen Livsmedel. Livsmedel som hanteras ska hålla så hög kvalitet att människors hälsa och välbefinnande inte påverkar negativt. Livsmedel ska även innehålla det som utlovas i märkningen eller på matsedeln. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att livsmedlen som säljs eller serveras är säkra och korrekt märkta För att få använda eller släppa ut vissa särskilt farliga ämnen på marknaden behöver du tillstånd. Det gäller oavsett i vilken mängd du hanterar dessa ämnen. Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen. Reglerna gäller i hela EU Livsmedel. Restauranger, butiker och andra som hanterar livsmedel har ett särskilt ansvar för människors hälsa. Allt vi äter och dricker ska verksamheten ta hand om så att vi inte blir sjuka av livsmedlet För att få tillverka livsmedel ska du registrera det hos miljökontoret. För att få tillverka animaliska livsmedel som ska vidare till annan livsmedelsanläggning krävs ett godkännande. Detta krävs innan det att verksamheten startar. Ansök därför om godkännande i god tid

Starta cateringverksamhet hemifrån - Tips om att driva

För att sälja livsmedel på annat ställe än i livsmedelsanläggning krävs normalt tillstånd. För enklare livsmedelshantering, till exempel servering av varm korv med bröd eller beredning samt servering av ostsmörgåsar, kontakta kommunen Dessa anläggningar behöver vara godkända för att få sälja sina produkter och det är Livsmedelsverket som hanterar godkännanden. Livsmedelsverket har också ansvar för att utforma nationella regler kring till exempel märkning av livsmedel och avgifter inom livsmedelskontrollen. Länsstyrelsens rol Miljöenheten kontrollerar att er verksamhet följer livsmedelslagstiftningens regler. För vem? Livsmedel är allt som är tänkt att ätas eller drickas, förutom läkemedel. Den här sidan är för dig som driver, ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Även du som bara ska sälja livsmedel tillfälligt berörs av informationen Det är fortfarande olagligt att sälja insekter som livsmedel i Sverige. Men det har hänt en hel del sedan sedan dess, framförallt i våra grannländer. Här en kronologisk genomgång av de viktigaste händelserna, och var vi är idag (15 augusti 2019)

samma regel som för permanenta livsmedelsanläggningar. För att få hantera livsmedel som ska säljas eller serveras måste din verksamhet vara registrerad som livsmedelsanläggning. Skicka in din anmälan i god tid innan det datum du önskar starta. För att vara säker på att kunna delta vid ett visst evenemang sk Nya regler för livsmedel vill främja konsumtion av inhemska produkter Importera & exportera. Publicerad: 20 är skyldiga att rapportera nya regler för varor och e-tjänster till kommissionen i ett slags - Företag och enskilda ska kunna köpa och sälja varor fritt i EU Först när det finns tillräckligt beslutsunderlag blir livsmedlet godkänt för försäljning i hela EU. Inom EU har de inte ätits under tillräckligt lång tid för att vi ska kunna veta att det är ofarligt. Insekter är nya livsmedel Det har varit förbjudet att sälja insekter som mat i EU och Sverige i 20 år Du betalar inget för att lägga ut en annons på Tradera, men om du lyckas sälja din vara tar de ut en provisionsavgift. Avgiften ligger på 10 procent av försäljningspriset, minst tre kronor och högst 150 kronor. Övrigt: Det är inte tillåtet att sälja bland annat piratkopior och förfalskade produkter, samt läkemedel och livsmedel

Baka/laga livsmedel hemma, vad krävs? - Lagar & Regler

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som erbjuder konsumenter livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Livsmedelsföretaget ansvarar alltså för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den. Tänk på att även annat än mat räknas till livsmedel, som till exempel snacks, snus och dricksvatten Swedac ackrediterar certifieringsorgan för livsmedel enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2013:5, som i sin tur hänvisar till den internationella standarden för certifieringsorgan som certifierar produkter och processer, ISO/IEC 17065. Standarden finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute Med anledning av EU-domen, meddelade Livsmedelsverket idag att man omprövar sin tidigare uppfattning och nu tillåter insekter att säljas som livsmedel i Sverige. Livsmedelsföretagen välkomnar beskedet och hoppas att det kan bidra till ett bättre klimat för forskning och innovation i den svenska livsmedelsbranschen. - Ända sedan den här frågan började diskuteras i Sverige, har I dagsläget räcker det att en anmälan lämnas till kommunen för att få sälja tobak i detaljhandel. För partihandel har det inte behövts någon anmälan. Lagändringen innebär att den som vill fortsätta att sälja tobak eller börja sälja tobak när den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019 måste ansöka om ett tillstånd

Import av livsmedel - verksamt

Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att man både kan bo, arbeta och njuta av sin fritid på bästa möjliga vis. Gå till innehåll. Ale.se använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Gemensamt för alla som arbetar med produktion, bearbetning, handel eller servering av livsmedel, till exempel i restauranger, livsmedelsbutiker och bagerier, är: Ansvar: Företagaren ansvarar för de livsmedel som han/hon tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer. Reglerna om säkerhet och märkning ska efterlevas Sugen på flygplansmat men absolut inte på att sätta dig i ett flygplan i coronatider? Det hoppas flygbolaget Finnair som nu börjat sälja sina maträtter i en livsmedelsbutik

Miljökontoret har kontrollansvar för cirka 320 restauranger, pizzerior, kaféer, bagerier, butiker, gatukök, marknader med mera där det säljs livsmedel. Ett par av de större anläggningarna har tillstånd från Livsmedelsverket, och då är även kontrollansvaret deras För att kunna servera eller sälja mat som är säker att äta krävs det att verksamheten kontrollerar sig själv med ett internt kontrollprogram, ett så kallat egenkontrollprogram. Ett system för egen kontroll kan byggas upp på många sätt och kontrollen är i första hand till för verksamheten, inte för miljöavdelningen För tillfällig verksamhet gäller samma regler som för permanent verksamhet, det vill säga att relevanta krav i livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas. Verksamhet som endast bedrivs vid enstaka tillfällen, till exempel försäljning på julmarknad, behöver inte anmälas till miljökontoret Du som företagare ansvarar för att lokalen, Serveringstillstånd från förvaltningen för Individ & Familjeomsorg krävs för att få sälja alkohol; Men alla verksamheter som på något sätt hanterar livsmedel ska registreras. Exempel på sådana är: Apotek

Det finns olika regler och krav för att du ska få sälja receptfria läkemedel. Du måste exempelvis skapa ett egenkontrollprogram innan du börjar sälja läkemedel, och du måste även känna till reglerna för exponering och förvaring av läkemedel Sälj livsmedel - på idrottsanläggningen Insändare | Coronaviruset UPPDATERAD Börja sälja livsmedel. Då gäller andra regler. En liter mjölk och en biljett till matchen. för att spara och hämta information från din enhet och för att mäta trafik på vår webbplats Tänk också på att: Om du hanterar oförpackade livsmedel ska du ha tillgång till rinnande vatten av livsmedelskvalitet för handtvätt. Det ska finnas flytande tvål och engångshanddukar för hygienisk torkning av händerna. Golvytan i den del av utrymmet där oförpackade livsmedel hanteras ska vara lätt att rengöra Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som finns för att driva livsmedelsverksamhet. Här får du råd och information om vilka krav som ställs. Här finns även länkar till aktuell information om coronaviruset relaterat till livsmedel Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt, Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, Regler för alkoholservering När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa lagar och regler. Branscher

Driva livsmedelsverksamhet | Företagare Helsingborg

samt gamla regler för näringsvärdesdeklaration enligt LIVSFS 1993:21 (motsva-rar direktiv 90/496/EEG) upphör att gälla den 13 december 2014. Livsmedel som märkts innan de nya reglerna har börjat gälla får säljas slut med sin märkning enligt de gamla reglerna Exempel på regler för personlig hygien 3. Faroanalysblankett 4 (till stor del den s.k. egenkontrollen) för att säkerställa att livsmedel inte blir skadliga för hälsan. De planerade i extrema fall, döden. Att sälja mat som orsakar matförgiftning kan leda till åtal. Kemiska faror Kan vara till exempel. Men för att du ska kunna sälja dina produkter som ekologiska eller KRAV-märkta måste du vara certifierad, det kräver EU:s förordning för ekologisk produktion och även KRAVs regler. För att din produktion ska kunna bli certifierad måste du ingå ett avtal med ett godkänt kontrollorgan där du förbinder dig att följa KRAVs regler eller EU:s regler för ekologisk produktion och ta. I Malmö finns det platser för att bedriva verksamhet i en streetfoodbil, även kallat food truck. Är du intresserad av att sälja mat från en food truck på Malmös gator ska du dels skicka anmälan om livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen, dels skicka en intresseanmälan till Skåne street food ekonomisk förening Hej Anders du verkar kunna mycket om regler, jag undrar hur ska jag gå till väga för att kunna sälja mina super tvål. Skalar man upp ska verksamheten godkännas - men i princip tycker jag att reglerna för livsmedel i dag känns rätt ok. Svara. politisktinkorrektpappa skriver

Med ekologiskt producerade livsmedel är risken mindre för att din mat ska innehålla rester av kemiska växtskyddsmedel eftersom det finns stränga regler för hur mycket kemiska växtskyddsmedel som en lantbrukare får använda i ekologisk produktion Reglerna för märkning och information om livsmedel är till för att konsumenten ska kunna göra medvetna val av livsmedel. Informationen får aldrig vara vilseledande. Tips! En del uppgifter kan vara viktiga att ha med redan när kunden beställer, till exempel information om allergener och varifrån ingredienserna kommer i sammansatta.

Dags för fjärilar i magen? | Aftonbladet

som köper in och säljer vidare färdigförpackade livsmedel har ett ansvar för att livsmedel är rätt märkta. Man får inte sälja livsmedel vidare om man vet att de är felmärkta. Ta reda på vilka regler som gäller Reglerna är till för att skydda konsumenten Det finns två huvudsyften med livsmedelslagstiftningen Det är förbjudet att sälja livsmedel som passerat sista förbrukningsdag. [1] Säljaren går i god för att livsmedlet kan förtäras den sista förbrukningsdagen utan att det innebär en hälsorisk. [1] I normalfallet är det förbjudet att ändra produktens datum. [1] Förtäring av datummärkta och datumlösa livsmedel Lagar och regler du bör ha koll på: Lag om tobak och liknande produkter; Marknadsföringslagen; Radio- och tv-lagen; KOVFS 2019:3; Det är i 4 kap. 1-2 §§ och 5-8 §§ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) som du hittar bestämmelserna för marknadsföring och sponsring av tobaksprodukter. Förutom lagen finns våra allmänna råd om marknadsföring av tobaksprodukter

REKO Hälsingland - Hudiksvall - Local Food Nodes

För att du som kund ska kunna välja mellan olika förpackade livsmedel finns det regler för hur de ska märkas med exempelvis ingrediensförteckning, vikt och bäst före-dag. På vissa livsmedel, till exempel fisk, skaldjur och nötkött, ska du kunna se vart produkten kommer ifrån Här är tips och råd till dig som lagar mat hemma för att sedan ge bort eller sälja den. Livsmedelsverksamheter ska registrera sig hos miljöförvaltningen. Du är välkommen att kontakta miljöförvaltningens livsmedelsavdelning, så ser vi om du uppfyller kriterierna för att klassas som en livsmedelsverksamhet Livsmedelslagstiftningen är till för att vi ska ha säkra livsmedel och det är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att sälja och servera säkra livsmedel. Konsumenterna ska vara trygga med att maten hanteras i fräscha, välstädade lokaler, på rätt sätt, med bra hygien och av professionell personal. Basen för det är de s Regler för en säker hantering vid tillfällig sälja till andra. Det finns några undantag, t.ex. kaffe och bullar, som innebär små hygieniska risker. Man kan även få sitt kök hemma godkänt för att bereda andra livsmedel i men då gäller samma krav som för restauranger I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten Registreringsavgift Att registrera sitt företag innebär en engångsavgift i enlighet med kommunens taxa för offentlig kontroll. I normalfallet innebär det motsvarande kostnaden för en timmes handläggning. Under Regler och avgifter hittas aktuella taxor.. Årlig avgift När ditt företag är registrerat och igång betalar du också en årlig avgift för livsmedelskontroll

 • Gremlins ganzer film deutsch youtube.
 • Puerto vallarta erdbeben.
 • Kährs nouveau blonde pris.
 • Rotavdrag fritidshus.
 • Duell um die welt staffel 5.
 • Vandringsleder glaskogen.
 • Vem omfattas av livsmedelslagen.
 • Personliga tester.
 • Knaus travelino.
 • Santander kredit aufstocken erfahrung.
 • Exempel typvärde.
 • Africa wiki.
 • Yamaha atv återförsäljare.
 • Ellen barkin alter.
 • Åtdragningsmoment topplock.
 • 3d byrå.
 • Totenkopf zeichnungen vorlagen.
 • Kulturskolan värmdö.
 • Harlem globetrotters 70s.
 • Grön ungdom sundsvall.
 • Sklep airsoft.
 • Edith södergran kärleksdikt.
 • Planekonomi fördelar.
 • Knowledge cotton apparel mössa.
 • Estonia överlevande berättar.
 • Menstruation.
 • Beräkna dröjsmålsränta 2017.
 • Skenhelig engelska.
 • Вкс тълкувателни решения.
 • Ens eller äns.
 • Batteridriven babyvakt.
 • Äga nattklubb.
 • Ellen barkin alter.
 • Hotell kullaberg.
 • Dieselvärmare i kallgarage.
 • Urin ph 5.
 • Altamiragrottan spanien.
 • Apple watch series 4.
 • Muji online.
 • Helglunch linköping.
 • Skipass zillertal 3000.