Home

Examensarbete byggproduktion

Examensarbete, 15 hp, Byggingenjör VT 2019 Elin Niklasson Oskar Nilsson . ii . iii byggproduktion innebär förändringsarbete i organisationer adderas även inställning som en femte kategori. I studien diskuteras faktorer som kan hindra den digitala utvecklingen Jag går min sista termin på byggingenjörsprogrammet och ska skriva mitt examensarbete nu till hösten. Problemet är att jag har idé-torka just nu då jag har kontaktat flera olika företag men har inte fått någon respons direkt. Jag har kollat runt på nätet, läst på lite för inspiration men vet inte vad exakt jag kan skriva om Examensarbete ACEX20-18-26 Göteborg, Sverige 2018 Digitalisering - vägen mot effektiv byggproduktion En studie genomförd i samarbete med BetonmastHaehre Göteborg AB Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik Edis Saami Oscar Holmqvist Utkovi

Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion

Examensarbete Tips - Byggingenjör Byggahus

Rapporter över kursvärderingar examensarbete. Försäkringar under examensarbete utomlands. Försäkringar under examensarbete på företag. Hints on Layout and Style Syllabus for degree projects in engineering programmes. Om upphovsrätt. Examensarbetsprocess på civilingenjörsprogra Examensarbete i byggproduktion Degree Project in Construction Management VBEM01, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2013/14 Beslutad av: Fakultetsstyrelsen Beslutsdatum: 2012-12-03 Allmänna uppgifter Valfri för: L5, V5 Syfte Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap oc Kursplan för läsåret 2010/2011. (Genererad 2010-07-18.) EXAMENSARBETE I BYGGPRODUKTION VBEM01 Degree Project in Construction Management Antal högskolepoäng: 30 Examensarbetet har sin bakgrund i författarens tidigare erfarenheter från det undersökta projektet. Under en ett års lång praktikperiod mellan år 2 och 3 i utbildningen växte uppfattningen fram att kvalitetsarbetet borde kunde förbättras och intresset föddes för att närmare undersöka området kvalitetstyrning i byggproduktion Sök i vald utbildningsform Högskoleutbildning i byggproduktion KTH - Kungliga Tekniska högskolan Start: 2019-08-2 Torkklimat under byggproduktion Jenny Andersson, KTH ABE Examinator: Per Roald, KTH ABE Examensarbete: 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Desig Natursten Roll och förutsättningar som fasadmaterial inom byggproduktion Natural Stones Capacity and conditions as a façade.

Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp KT

 1. Alla studenter på utbildningen Byggnadsingenjör produktion gör ett examensarbete gärna i samarbete med ett företag. I utbildningen Byggnadsingenjör produktion lägger vi extra fokus på byggprocessen, byggstyrningen, byggproduktion och installationstekniska lösningar
 2. Examensarbete. Som student har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med oss. Förutom att skriva om ett intressant ämne är det ett bra tillfälle att lära känna vår organisation, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter för framtiden
 3. . AF108X ersätter AF171X. För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt något av kursens utbildningsmål. Betyget utgör en helhetsbedömning och sätts av exa
 4. Examensarbete i byggproduktion Degree Project in Construction Management VBEM01, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2018/19 Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning Beslutsdatum: 2018-03-22 Allmänna uppgifter Valfri för: L5, V5 Syfte Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan.
 5. Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (B), Praktisk byggproduktion, 7,5 hp Byggnadsteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp Sök kursplan och litteraturlista för din kurs. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag-fredag kl. 8-16. mail_outline
 6. Examensarbete i byggproduktion Degree Project in Construction Management VBEM01, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2015/16 Beslutad av: Fakultetsstyrelsen Beslutsdatum: 2015-04-07 Allmänna uppgifter Valfri för: L5, V5 Syfte Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap oc

AF109X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 hp AF172X Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 hp AF173X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 h Byggproduktion 25 Datorstödd byggprojektering 25 Entreprenad-, bygg- och fastighetsjuridik samt arbetsrätt 20 Examensarbete 25 Företagsekonomi och affärsverksamhet 15 Installationssamordning 30 Kvalitetssamordning 20 Ledarskap och projektledning 35 LIA 1 - Lärande i arbete 5 Detta examensarbete är ett avslutande moment för att avlägga en masterexamen som ci-vilingenjör inom Väg och Vattenbyggnad med master inom Byggande vid Luleå Tek-niska Universitet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng. Arbetet skrivs inom området för digitalisering, med fokus på byggproduktion Uppsatser om BYGGPRODUKTION. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten EXAMENSARBETE 2011:42 Garantikostnader vid byggproduktion - dess orsaker och förbyggande Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör BJÖRN ENGELBREKTSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction Management CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 201

Ex-jobb hos Skanska skanska

 1. imera slöseriet, vill säga effektivisera materialflödet och effektivisera byggprocessen. Examensarbetet utreder behov gällande spårning av objekt i byggprocessen med hjälp av radiofrekvensidentifikations (RFID) taggning och des
 2. EKONOMISTYRNINGS- PROCESSEN INOM BYGGPRODUKTION - MED FOKUS PÅ OMBYGGNATION 2016: 2016.18.11 Examensarbete - Högskoleingenjör Industriell ekonomi Aaron Karlsson Douglas Redma
 3. Uppsatser om EXAMENSARBETE BYGG. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten
 4. I detta examensarbete har olika metoder för uttorkning inom byggproduktion undersökts, samt hur val av energislag påverkar miljön men även dess kostnader. Till uttorkningsprocessen finns olika alternativ att använda sig av. Oftast används fjärrvärme då detta anses vara den mest miljö- och kostnadseffektiva metoden
 5. ska slöseri i byggproduktion Examensarbete utfört i byggteknik vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Tobias Johnsson Handledare Martin Rudberg Exa
 6. Detta examensarbete utgör den avslutande delen inom vår utbildning. Arbetet är skrivet på institutionen för Byggvetenskaper och avdelningen för Byggproduktion. Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Radhlinah Aulin på Byggproduktion
 7. DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions
Student i fokus: Charlotte Jakobsson - Luleå tekniska

Effektivisering av byggproduktion med BIM Jämförelse mellan en traditionell och modern arbetsmodell Streamlining of construction management with BIM A comparison of a traditional and a modern work model Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion 7,5 hp (AF108X) Författare: Jimmy Kivinen Anton Reth Handledare: Victor Ericsso Examensarbete 30 hp Juni 2015 Lagbasens roll i byggproduktion en studie om motivation och ledarskap Malin Andersson Viktor Gabre Masterprogram i industriell ledning och innovation Master Programme in Industrial Management and Innovation. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enhete examensarbete. Jag riktar en stor tacksamhet till min handledare Mats Johansson, WSP Byggproduktion, Varberg; för sin goda handledning och stöd under arbetets gång Byggproduktion vid LTH som visat genuint intresse för vårt arbete och väglett oss det senaste halvåret. Vi vill även tacka vår handledare på Castellum, Filip Elland, som introducerade ämnet för o ss och gav värdefulla råd. Malin Planander på Miljöbron vill vi tacka för att ha förmedlat kontakten til Examensarbete i byggproduktion Degree Project in Construction Management VBEM01, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå) Gäller för: Läsåret 2012/13 Beslutad av: Fakultetsstyrelsen Beslutsdatum: 2010-06-07 Allmänna uppgifter Valfri för: L5, V5 Syfte Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap oc

KTH Exjobbportal KT

EXAMENSARBETE Fastigheter och Byggande Byggprojektledning AVANCERAD NIVÅ, 30 HP STOCKHOLM, SVERIGE 2018 Implementering och användning av BIM i byggproduktion - En fallstudie om förändringsledning på en av Sveriges största byggkoncerner Johan Bredin & Tobias Boberg TECHNOLOGY DEPARTMENT OF REAL ESTATE AND CONSTRACTION MANAGEMENT KT arbetsolyckor inom byggproduktion. Branschen är en av de mest olycksdrabbade i Sverige och till och med den bransch med flest dödsfall. I det här examensarbetet ligger fokus på att undersöka om och i så fall hur kulturen i byggproduktion skulle kunna förändras av en jämnare könsfördelning. Arbetet behandlar även hu

Uppsatser.se: EXAMENSARBETE BYGGNADSINGENJÖ

EXAMENSARBETE 2011:90 Miljonprogrammet - Riva eller renovera En långsiktig ekonomisk jämförelse av åtgärder för en miljonprogramsbyggnad Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för construction management Byggnadsekonom Examensarbetet syftar till att bistå företaget med ökade kunskaper om torkklimat under byggproduktion, kopplat till uttorkning av byggfukt. Under arbetet har förutsättningarna för en effektiv uttorkning studerats, med avseende på torkklimatets variation. Under arbetet ha Organisatorisk och social arbetsmiljö LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Bygg- och miljöteknologi / Byggproduktion Examensarbete

Examensarbete LUNDS TEKNISKA HÖGSKOL

 1. Detta examensarbete utgör den avslutande delen på vår femåriga resa mot att bli civilingenjörer inom Väg- och vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och utfördes våren 2015 på institutionen för byggvetenskap, avdelningen byggproduktion
 2. a Submenu for Avdelningen för Byggproduktion
 3. ator Madjid Taghizadeh Norrköping 2013-05-30. Upphovsrät
 4. EXAMENSARBETE Värdeflödesanalys som verktyg för effektivare byggproduktion Studie över köksproduktionen Mikael Björn 2013 Civilingenjörsexamen Samhällsbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad ovch naturresurser. Värdeflödesanalys som verkty

Byggproduktion och ekonomi 30 yhp. Här lär du dig att genomföra ett byggprojekt mot uppsatta mål genom effektiv ledning och produktionsstyrning. Du får kunskaper och färdigheter i bland annat tids- och resursplanering, mängdning, Examensarbete 40 yhp Genom kursen datorstödd byggproduktion kom jag i kontakt med Stefan Söderberg som är projektutvecklare på Veidekke i Stockholm. Efter diskussioner inom ämnet kom vi gemensamt fram till ett syfte för examensarbetet som knyter ihop mina tankar med ett behov hos dem. För at BYGGPRODUKTION. 120 hp. KTH HANINGE. ÅRSKURS 1. Husbyggnad 7,5 hp. Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp. Matematik 7,5 hp. Byggprocessen 7,5 hp. Byggstyrning 1 7,5 hp. Byggfysik med byggmateriallära 7,5 hp. Statik och hållfasthetslära 7,5 hp. Byggekonomi och kvalitet 7,5 hp. JOBBET OCH FRAMTIDE Type: Examensarbete på grundnivå: Title: Introduktion av nyutexaminerade ingenjörer i byggproduktion - En kvalitativ studie med fokus på arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och avgångsbenägenhe

Byggproduktion och teknik. Nyheter Forskning För närvarande skriver Charlotte sitt examensarbete i samarbete med JM, där hon utformar en beslutsmodell för att utvärdera byggsystem utifrån olika kriterier Byggproduktion, 30 YH-poäng Byggnadskonstruktion, 35 YH-poäng Hållfasthetslära, 25 YH-poäng Installationer, 30 YH-poäng Examensarbete, 30 YH-poäng LIA 1, 50 YH-poäng LIA 2, 70 YH-poäng Branschanpassad matematik, 10 YH-poäng Projektledning, 20 YH-poäng. Summa: 400 BIM-teori, 40 YH-poän Effektiva bulktransporter kräver transportplanering och informationsintegration. För varje transport måste material-, information, resurs och kapitalflöde beaktas både enskilt men också som helhet. Det finns idag ett flertal digitala verktyg för transportledare att välja för en lönsam bygglogistik, men det är inte alltid klart vilka systemkrav som är kritiska Examensarbete på grundnivå: Title: Digitalisering - vägen mot effektiv byggproduktion - En studie genomförd i samarbete med BetonmastHaehre Göteborg AB: Authors: Saami, Edis Utković, Oscar Holmqvist: Abstract: De senaste decennierna har tekno utvecklats oerhört mycket, däremot har byggbranschen inte hängt med den utvecklingen Byggnadsutformning med arkitektur Hantera befintliga byggda miljöer och utveckla samhället med ny teknik och god arkitektur. Kompetensen får du genom en utbildning som lär dig att delta i den konkreta utformningen av vår framtida livsmiljö

The KTH Publication Database DiVA contains publications produced by the university´s researchers and students LTH annons - lediga examensarbeten ltharticlebegin. Lämna information om ledigt examensarbete genom att fylla i formuläret nedan. Företag som vill annonsera, vänligen gå till www.mycareer.lu.se . Lediga examensarbeten 01. Välj ämnesområde: Examensarbete Byggingenj r 180 hp Nul gesanalys av byggarbetsledares anv ndning av IT-verktyg Digitala verktyg inom byggproduktion 15 hp Halmstad 2020-01-1 Väderskydd vid byggproduktion ix Förord Fem år senare sitter jag nu och skriver det sista på mitt examensarbete Väderskyddad byggproduktion - Kravställning och lönsamhet som är den avslutande delen av min civilingenjörsutbildning inom Väg och Vatten på Lunds Tekniska Högskola. Det har varit fem tuffa men otroligt roliga år Yrkeshögskoleutbildningen Byggnadsingenjör - Produktion passar för dig som vill arbeta i en ledande roll med framtidens byggprojekt och infrastruktur. Du har en koordinerande roll och övergripande ansvar från planering till färdigställande

Målet med examensarbetet var att utveckla en mognadsmodell som utvärderar byggarbetsplatsers tillämpning av Lean Construction med utgångspunkt i de åtta slöserierna, som ska kunna användas som en mall för förbättringsåtgärder Examensarbetet uppmärksammar socialt hållbarhetsarbete i byggproduktion. Värdet av detta studeras med beprövad metodik i ett renoveringsprojekt Vivalla, Örebro. Arbetet visar att byggsektorns samhällsengagemang kan ge positiva effekter för samhället i stort, lokalsamhället och byggföretaget

Byggproduktion kth — byggproduktion har starkt fokus på

Ansökan om att få påbörja kurs i examensarbete (7,5 hp) inom högskoleprogrammet Byggproduktion 120 hp . IFYLLES AV STUDENTEN: VÄNLIGEN TEXTA . Efternamn . Förnamn Personnummer E-post . Jag godkänner att examensarbetet, efter färdigställande, får fulltextpubliceras i DIVA.* Jag bekräfta Inför termin 3 har du dessutom valt din inriktningsprofil mot byggproduktion eller byggteknik. Under termin fem och sex fortsätter du att läsa inriktningsspecifika kurser, men har även en del valbara kurser att läsa. I slutet av sista terminen kommer du att göra ditt examensarbete VBEF15 Byggproduktion 7,5hp - Kunskaper om byggproduktion och byggsystem samt styrning, planering, kalkylering, kvalitets- och miljöledning - Särskilt fokus på anbudsprocessen, arbetsmiljö och entreprenadjuridik - Ska ge kunskap och förståelse för genomförandet av byggprojekt ur ett entreprenörsperspekti Byggproduktion och ekonomi 30 yhp. Här lär du dig att genomföra ett byggprojekt mot uppsatta mål genom effektiv ledning och produktionsstyrning. Du får kunskaper och färdigheter i bland annat tids- och resursplanering, mängdning, Examensarbete 30 yhp Det saknas övergripande modeller för logistik inom anläggning menar Amanda Johansson i sitt examensarbete. I anläggningsprojekt är det ofta problem med stora projektytor och svåråtkomlig terräng men det kan även vara problem med trånga utrymmen runt projektet. Dessutom innebär projekt i anläggningsbranschen ofta omfattande hantering av massor

Examensarbete ACEX20-19-46 Göteborg, Sverige 2019 Digitalisering av byggproduktionen En studie om implementeringen av BIM i byggproduktionen finns hopp om en digitaliserad byggproduktion. Nyckelord: BIM, digitalisering, Dalux, byggproduktion, 3D, ritningslöst, papperslöst Detta examensarbete utgör det sista momentet i vår utbildning till Byggingenjör med inriktning inom byggproduktion o ch projektledning. Examensarbetet genomfördes under våren 2018 i samarbete med Peab Sverige AB. Först vill vi rikta ett stort tack till Kristian Widén som handlett och väglett oss igenom projektet EXAMENSARBETE 2019 Byggnadsteknik . Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Byggnadsteknik. en byggproduktion och närmare bestämt i stomkompletteringsfasen, med största fokus på hur arbetsmiljön i teorin skulle kunna förändras av detta Det här examensarbetet har utförts för institutionen byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola. Examensarbetet utgör avslutningen på Väg- och vattenbyggnadsprogrammet. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Karin Wikström, Skanska Teknik, som ställt upp och bidragit med idéer under sin mammaledighet

Byggnadsingenjör Produktion - distans - Nackademi

byggproduktion för grävmaskiner på hjul Jennifer Bihagen David Johnsson 2017-05-31. LiU-ITN-TEK-G-17/046--SE Produktivitet i byggproduktion för grävmaskiner på hjul Examensarbete utfört i Byggteknik vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Jennifer Bihagen David Johnsson Handledare Thomas Johansson Examinator Dag Haugum. Årets utvalda examensarbeten visar en imponerande bredd och kreativitet Anna Risell och Peter Selberg examensarbete, Rosenlundspassagen - för Göteborgs omställning till en hållbar stad , är en studie kring en möjlig framtida användning av Rosenlundsverket. Anna Arvidssons examensarbete, Beyond Detta examensarbete utförs vid mittuniversitetet och ingår i byggingenjörsprogrammet avdelning för ekoteknik och hållbart byggande på Mittuniversitet i Östersund. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och skrivs av författaren Hashim Fattah Mullah under våren 2015 begreppsfyllda. Vårt mål med detta examensarbete är att försöka reda ut de vanligaste av dessa begrepp samt göra analyser på olika brandskadade småhus. 1.1 Bakgrund Det är en sen fredagskväll i ett helt vanligt bostadsområde i Sverige, framför teven sitter familjen Andersson och tittar på ett populärt frågeprogram med kändisar

Garantikostnader vid byggproduktion-dess orsaker och förbyggande. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet. Byggingenjör. BJÖRN ENGELBREKTSSON. Institutionen för bygg- och miljöteknik. Avdelningen för Construction Management. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA. Göteborg 2011. Examensarbete 2011:4 Examensarbetet skrivs som en del av programmet Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik. Kursen omfattar 15hp och genomförs under vårterminen 2019 på Tekniska Högskolan i Jönköping. Examensarbetet skrivs i samarbete med Serneke Bygg AB. 1.1 Bakgrund Energitillverkningen i världen ger negativ effekt på klimatet Byggproduktion och projektledning Sektionen för ekonomi och teknik Högskolan Halmstad Examensarbete Informations- och kunskapsflöde i byggbranschen En studie av informations- och kunskapsflöde till och från produktionsledare Stefan Ericsson & Hampus Levén Svensson . Abstrac II Titel: Konstruktörers och entreprenörers behov och utmaningar för ökad BIM- användning inom byggproduktion. Författare: Emma Lööv Omfattning: Examensarbete, 30 hp Program: Civilingenjör Arkitektur 300 hp Handledare: Marcus Sandberg, Luleå Tekniska Universitet Extern handledare: Johan Jansson, Structor Västerås AB Examinator: Gustav Jansson, Luleå tekniska universite

Arbetsmiljöplanen!0!vägentill!ensäkrare! byggarbetsplats?! Enfallstudie!av!arbetsmiljöplanensroll!i!produktionen! Examensarbete!inom!Civilingenjörsprogrammet Du kan också fokusera på byggproduktion och projektledning. Då utvecklar du unika kunskaper för att kunna planera, genomföra, sista år påverkar du själv innehållet genom att du väljer inom vilket område som du vill genomföra ditt examensarbete Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JENNIE KARLSSON MADELEINE LINDEBERG Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för construction management Chalmers tekniska högskola SAMMANFATTNING Det här examensarbetets syfte var att identifiera störningar i en byggproduktion. E

Hur byggproduktion drivs visuellt kan variera i omfattning. Visuell metodik är inte ett väldefinierat begrepp och det råder brist på utbildning och information om metoden. Examensarbetet har utförts på Skanska Region Hus Syd under våren 2013. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur visuell metodik tillämpas i byggproduktion Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. - Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation - Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Examensarbete NC

Kth Af108

Kurser - Miu

Examensarbete i Konstruktionsteknik. Byggnadsfysik och Installationsteknik Energi- - Kunskaper om byggproduktion och byggsystem samt styrning, planering, kalkylering, kvalitets- och miljöledning - Särskilt fokus på anbudsprocessen, arbetsmiljö och entreprenadjuridi Bästa examensarbete inom stålbyggnad 2019 Du kommer möta många olika lärare, experter i exempelvis byggproduktion, geoteknik, berganläggningsteknik, konstruktionsteknik, VA-teknik. I många kurser får du träffa bygg- och anläggningsindustrin. Utbildningens innehåll examensarbete vid avdelningen för Konstruktionsteknik . 1. Innan examensarbetet påbörjas . o När du har en handledare och ett projekt måste arbetet registreras och en blankett för avdelningen för Byggproduktion) som också vill ha kontaktuppgifter av di Byggproduktion och arbetsmiljö, 7,5 hp Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Energiteknik, 7,5 hp Envariabelanalys, 7,5 hp Husbyggnadsprojekt II - Byggprojekt stora byggnader, 7,5 hp Installationsteknik och dimensionering, 7,5 hp Linjär algebra, 7,5 hp. Åk3 Examensarbete i Byggteknik för högskoleingenjörsexamen, 15 h

Under termin 4-6 har du möjlighet att göra ett val av kurser, du läser också om byggprocessen och hållbart byggande, för att avsluta dina studier med examensarbetet. Undervisningsformer Undervisningen består i huvudsak av föreläsningar, övningar, laborationer och projektarbeten Examensarbete (20p) Installationsteknik (30p) Kommunikation (15p) Lärande i arbete 1 (60p) Lärande i arbete 2 (60p) Projekt och projektledning (20p) Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka. Välkommen att studera hos Yrkeshögskolan Kungsbacka!Vi ligger centralt i Kungsbacka med närhet till restauranger och pendeltåget Juryns motivering: Examensarbetet uppmärksammar socialt hållbarhetsarbete i byggproduktion. Värdet av detta studeras med beprövad metodik i ett renoveringsprojekt Vivalla, Örebro. Arbetet visar att byggsektorns samhällsengagemang kan ge positiva effekter för samhället i stort, lokalsamhället och bygg företaget

 • Termometer i ugnen.
 • Marjorie harvey.
 • Fotograf varberg.
 • Saarland bundesland.
 • Rme digicheck.
 • Psykiatri stockholm.
 • Pull pinata basteln.
 • Stesolid 5 mg halveringstid.
 • Gubbhyllan brunch.
 • Posters bilar.
 • Klarakvarteren idag.
 • Indianerschmuck navajo.
 • Oral b sverige.
 • Kiosk eröffnen checkliste.
 • Donnie darko.
 • Kultur och samhälle i syrien.
 • Honorar supervision dgsv.
 • Better things imdb.
 • Fribourg switzerland ost.
 • Jaktresor alaska.
 • Fönsterbräda marmor begagnad.
 • Mercenary music non stop.
 • Wedding speech brother.
 • Omega 3 test 2017.
 • Håbohus lägenheter.
 • Tangentbord rengöring.
 • Arbetarskyddsstyrelsen finland.
 • Boris johnson.
 • Portland timbers stadium.
 • Anakronistisk.
 • Tingby gård, 395 91 kalmar.
 • Jensen gymnasium göteborg terminstider.
 • Expekt register.
 • Hundfjället karta.
 • Smart lock spain.
 • Casino regler.
 • App store download pc.
 • Sveriges arkitekter förkortning.
 • Italienska skolan stockholm.
 • Välja skola i annan kommun.
 • 5 krona 1972 värde.